Medalj utdelningar på Loka Brunn

Fyra medaljerade damer
1
Medaljutdelning

År 1941 blev damerna med blommor medaljerade, här tillsammans med arbets-
kamrater som tidigare år fått medalj för sina tjänsteår.

Klara Israelsson
porträtt med silver och guldmedalj år 1948. 4

Silvermedalj 1941
Lokanål 1943
Silvermedalj 1932
Guldmedalj 1948.
Banden på medaljerna var olika under årens lopp. 5

Hilma Vall
porträtterad
med silvermedalj. 6

Medaljutdelning
År 1917. 2

År 1948 medaljerades Klara Israelsson (damen med blommor) med guldmedalj, förut hade hon silvermedalj för åren 1912-1932 =20 år guldmedalj. Åren 1912-1948 =36 år. Damen till vänster om Klara är Frida Noren som fick sin silvermedalj år 1941.

9


Senast uppdaterad 15 mars 2001 av Studio SOS,Webbateljén,Osby