Grevinnan de Casa Miranda på besök i LOKA BRUNN
alias Christina Nilsson

Bilderna är "Klickbara" för att ses större


Christina Nilsson skrivande
Foto: A L 1910

Nothäftet "Jag hade en vän"

Till Loka societetshus som minne af Christina Nilsson 1913 Ord och musik af Christina Nilsson
På balkongen
C N på "sin" balkong

Finnhyttan färdig år 1900 byggd i jugenstil. Här bodde Christina Nilsson i rum 7, 8 och 9 alla år hon vistades i Loka och från den fests-
myckade balkongen lät hon sin sopranstämma ljuda över Lokadalen. Foto 1908
Christina Nilsson "Grefinnan de Casa Miranda."
Åren 1907 till 1913 var grevinnan inskriven vid den kungliga hälsobrunnen Loka.
Här trivdes hon förträffligt, här fick hon sköta sin hälsa i lungn och ro och där hon genom sitt vänliga väsen och sin vackra sång lagt alla, både tjänstemän, badgäster och traktens folk för sina fötter.
Vid en promenadrunda år 1907 fick hon höra dragspelsmusik och sång, det var en gårdsmusikant som var blind kallades (blinde Kalle) den så givmilda grevinnan gav Kalle en sedel för sin sång, vilket nog aldrig hänt honomförr.
Kristinadagen 1908.
Christina Nilsson blev föremål för vacker hyllning. Där Värmlands regementes musikkår utfört flera nummer. Från Finnhyttans balkong där grevinnan alltid bodde när hon vistades i Loka utförde hon flera sångnummer och spelade på sin egen fiol.
Hon hälsades med dånande handklappningar av den stora folkmassan. Ett storartat fyrverkeri av grevinnan arrangerat avbrändes på kvällen. Torsdag den 6 augusti reste grevinnan från Loka. 1909, 1910. Christina Nilssons namnsdag firades med sång, tablåer, fyrverkeri m.m. Deltagarna i festligheterna vore talrika. Den 8 augusti besåg grevinnan Grythytteheds kyrka och gjorde sig underrättad om dess gamla sevärdheter. Då svajade svenska flaggan på många flaggstänger.
I arla morgonstund på Kristinadagen år 1911 uppvaktades grevinnan de Casa Miranda av musikkapellet med några av hennes älsklingssånger. På aftonen hyllades hon med en trevlig Lokarevy, tablåer och nationaldanser. Hela dagen var en festdag. En äreport var uppförd i parken vid den väg, grevinnan brukade gå till badet, och som till hennes ära hädanäfter bar namnet Kristinas väg. 1912 var Christina Nilsson inskriven från den 10/7 till 5/8.
Från den 8/7 1913 före sin 70-årsdag 20 augusti bevistade grevinnan sin omtyckta hälsobrunn Loka.

Namnsdagsuppvaktning på Kristinadagen.

Dagens festföremål, Christina Nilsson de Casa Miranda, omgiven av små väna högsommarblomster.
Foto: A L år 1913

Nothäfte

gåva till Loka från Christina Nilsson de Casa Miranda. År 1914

Hyllning på Kristinadagen.
"Lefve Christina !"

Christina Nilsson i kretsen av brunnens honoratiores, bland annat livmedikus och fru Hedenius.
Foto från Kristinadagen 1911.

Christina Nilsson omringad av
folkdansklädda ungdomar,

i bakgrunden massor av publik. Publiken uppgick ibland till 8-900 personer.
Foto 1908

Christina Nilsson
på Stora Societetens veranda. Foto 1913

Grevinnan på Finnhyttans
nedre balkong. Foto1909

Grevinnan de Casa Miranda på promenadtur
i en exlusiv åkvagn, Loka-
kusken har stannat till vid den södra lilla grindstugan.
Foto:år 1908
Denna lilla grindstuga revs år 1933 till förtret för brunns-
gästerna som hade sina vandringar förbi detta lilla pittoreska hus.

Ateljebild av de Casa Miranda
Foto Amanda Lundbäck 1911

Grevinnan i samspråk
med sina vänninnor på glasverandan år 1911.
Sammanställning av textmaterial och fotokopiering: Ove Karlsson, Foto: Amanda Lundbäck,
användandet av materialet utan Ove Karlssons tillstånd beivras.
Bilderna är lagda på "canvasyta"